پیشگیری و درمان انواع تکثیرات غیر عادی سلولی (سر طان)، توصیه ها و برنامه دارویی

درطب کلاسیک  به  این بیماری ایدیوپاتیک (علت نامعلوم) گفته می شود یعنی تا به حال عامل مشخصی تعریف نشده است اما  موارد زیر کاملا محرز و مشخص می باشد :

تماس بدن با  موادی که از مشتقات نفتی می باشد(ظروف و مواد مصرفی پلاستیکی)

کاهش ایمنی بدن بر اثر وارد شدن فشارات روحی و استرس

رشدهای غیر عادی سلولی در چرخه متابولیسم خود از غذاهای پخته تغذیه و از غذاهای خام دوری می کنند .

شیر سلولهای کوچک سرطانی در حال رشد را تغذیه می کند .

سلول درحال رشد سرطانی ۸ برابر از سلول معمولی بدن گلوکز (قند و شکر ) مصرف می کند .

گلوکوتوکسین موجود در گوشت قرمز عامل تغذیه ای رشد های غیر عادی می باشد.

تکثیرات غیر عادی سلولی (بدن انسان) در روشنایی زیاد و در تاریکی کاهش رشد دارند.

رشد سلولهای سرطانی در ساعات ۳ صبح و ۳ عصر و ۹ صبح و ۹ شب بیشترین مقدار رشد را دارند .

سلولهای غیر طبیعی رشد یافته در مجاورت آنتی اکسیدانها (رنگدانه های موجود در گیاهان و میوه ها )رشدشان متوقف می شود.

سلولهای سرطانی در محیط اکسیژن دار رشدشان متوقف ودرمحیط بدون اکسیژن زیاد و رشد می کنند .

بیمارانی که در مرحله شدت بیماری که قطع امید شده اند طبق تجربه کلینیکال و نتایج میدانی روی هزاران بیمار سرطانی نشان می دهد که اگر فرد بیمار طی پروسه زمانی ۲ ماهه موارد گفته شده بالا و برنامه دارویی داده شده را رعایت کنند در عرض ۲ ماه توقف رشد و در عرض ۱ سال سلول سرطانی و توده ها پاسیفیزه و از بین خواهند رفت.

در بیماری سرطان اگر بیمار بتواند تغذیه دهانی داشته باشد براحتی قابل کنترل و درمان می باشد و این نوشته ادعا ونوشته بدون پشتوانه نیست بلکه هزاران بیمار بهبود یافته دلیل اثبات نوشته های بنده می باشد.

آدریامیسین و لیمونن موجود در پوست لیمو ترش تازه به تنهایی می تواند انواع کیستها و تومورها را متوقف و از بین ببرد

تیموکوئینون موجود در سیاه دانه (Nigella  Sativa) در توقف و از بین بردن رشدهای غیر عادی ثابت شده است.

بیمار محترم :

هنگام ابتلاء به بیماری سرطان بلافاصله اقدام به جراحی و شیمی درمانی نکنید زیرا به محض دستکاری محل مورد نظر از طرف پزشک جراح ، توده سرطانی ماهیت خود را تغییر داده و تبدیل به مالیم و بدخیم شده و حرکت سلول غیر عادی از عضوی به سایر عضوها (متاستاستیک) انجام گرفته و در واقع با جراحی ما به انتشار سرطان به سایر نقاط بدن کمک می کنیم

در نظر داشته باشید جراحی هایی که دبر روی بیماران سرطانی انجام می گیرد ماکروسکوپی بوده (چشم غیر مسلح) و در تخلیه تومور اگر ۱ عدد سلول سرطانی باقی بماند بعد از مدت کوتاهی شروع به نوکس یا رشد مجدد با سرعت بیشتر منجر می شود .

اشتباه دوم بعد از جراحی شیمی درمانی می باشد توجه داشته باشید ، اندیکاسیون بیمار سرطانی کم خونی ، و کاهش امید و ایمنی …  بیمار کومپلپلیکاسیون یا عوارضات بعد از عمل و… همه باعث کاهش افت توان بیمار شده و در این زمان به بیمار شیمی درمانی اجراء می کنیم !

شیمی درمانی باعث از بین رفتن سلولهلی سالم و سلولهای خونی سالم شده و باعث تضعیف بدن در زمان بیماری می شود

مطلب مهم اینکه شیمی در مانی به هیچ عنوان باعث از بین رفتن سلول سرطانی مادر(Adult Stem Cell Cancer ) نمیشود !!!!!

پس بنابراین در مواجهه با این بیماری در اولین مرحله چه باید کرد ؟؟؟؟

تشخیص زود هنگام شرط اساسی در این بیماری می باشد

با اطمینان کامل و با  قاطعیت می توان گفت ، بیماری سرطان در مرحله ابتدایی به سراحت و طبق تجربه کلینیکال ۹۰% قابل کنترل و درمان می باشد .

چطور و چگونه ؟؟؟

در روش درمانی ما ( آلترناتیو مدیسین یا طب مکمل) ،ابتدا پرهیزات ، توصیه ها و برنامه دارویی (داروهای آنتی تومور یاآنتی کانسر)

ادامه دارد…….